เงื่อนไขการใช้งาน


1. ข้อมูลทั่วไป1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ นำไปใช้ให้สัมพันธ์ทางกฎหมายของ GO 24 UGC GmbH (นับจากนี้เรียกว่า"Hours-Thailand.com" ) ในความสัมพันธ์กับผู้ใช้ (บุคคลธรรมดา) ของบริการที่ให้ไว้ภายใต้ชื่อ "Hours-Thailand.com"

1.2 ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขใช้เฉพาะ ที่ขัดแย้งกับหรือเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่รู้จัก Hours-Thailand.com ทางเราจะไม่ยอมรับ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้หาก Hours-Thailand.com ทำสัญญาโดยปราศจากเงื่อนไขในแง่ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานที่ขัดต่อหรือเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดในการให้บริการนี้

1.3 Hours-Thailand.com เป็นพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการในประเทศไทยHours-Thailand.com ดำเนินการโดย GO 24 UGC GmbH, Lohweg 6c, 90596 Schwanstetten ข้อมูลการติดต่อคุณจะพบในสำนักพิมพ์ของหน้านี้

1.4 ไดเรกทอรี่อินเทอร์เน็ต Hours-Thailand.com ช่วยให้ค้นหาเวลาเปิดทำการและข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับการตีพิมพ์อื่นๆการใช้งานจะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาดและเราจะไม่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางส่วนหรือใช้เต็มรูปแบบของเนื้อหาของไดเรกทอรีและไดเรกทอรีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบนอินเทอร์เน็ตหรือออฟไลน์ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ สำหรับการรวบรวมหรือการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือดัชนีของไดเรกทอรีฐานข้อมูลที่อยู่หรือฐานข้อมูลขององค์กรและอัตโนมัติหรือคู่มือ อ่านข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน

ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีในกรณีใดๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ความถูกต้อง และ/ หรือความพร้อมในการให้บริการผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบใดๆ ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนให้คำนึงถึงกฎระเบียบที่ระบุไว้ด้านล่างดำเนินการใช้การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้มั่นใจที่จะมีสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของรายการของผู้ประกอบการเราจะไม่รับผิดชอบ เราใช้กฎหมายของเยอรมัน

กฎพื้นฐานสำหรับรายการในไดเรกทอรี

กฎสำหรับรายการที่ถูกต้องในไดเรกทอรีในเวอร์ชั่นปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ที่นี่ ผู้ใช้ (= ผู้ใช้) โอนไปยังผู้ให้บริการ (GO 24 UGC GmbH) สิทธิ์ในการใช้งานชั่วคราวและไม่จำกัดพื้นที่สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งโดยตัวเขา (ที่เกี่ยวกับรายการในไดเรกทอรี)


2.ใช้ช่องทางข้อกำหนดนี้จะใช้โดยไม่คำนึงถึงช่องทางในการใช้งาน ช่องทางที่เป็นไปได้ในการใช้งาน ได้แก่ การปรากฏตัวทางอินเตอร์เน็ตของ Hours-Thailand.com ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์และช่องทางอื่น ๆ ของ Hours-Thailand.com


3.นโยบายสิทธิส่วนบุคคลข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลของ Hours-Thailand.com มีอยู่ที่ http://www.hours-thailand.com/imprint.html#Datenschutz และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

4. สมาชิกของคุณที่ Hours- Thailand.com4.1 หลังจากลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วคุณสามารถใช้บริการทั้งหมดของพอร์ทัล การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิกฟรีและเป็นไปได้สำหรับบุคคลธรรมดาตั้งแต่อายุ 16 ปี คุณมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่อัปเดตอยู่เสมอ สำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลมีอยู่ในเว็บไซต์เช่นเดียวกับการติดต่อโดยตรงผ่านทาง e-mail สมาชิกจะไม่สามารถโอนย้ายและเริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งานลิงก์ยืนยันซึ่งได้รับทางอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน

4.2 สมาชิกสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยทั้งสองฝ่ายโดยการเขียนทางอีเมล คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อของ Hours-Thailand.com ในหน้าสำนักพิมพ์ Hours-Thailand.com ในกรณีของการสิ้นสุดของการเป็นสมาชิก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่หรือป้อนโดยคุณ เช่น (เวลาเปิดทำการและเนื้อหาอื่น ๆ ) เพื่อการเผยแพร่ของเราจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4.3 ในฐานะที่คุณสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน Hours-Thailand.com คุณสามารถป้อนข้อความ เวลาเปิดและเนื้อหาอื่นๆได้ เมื่อคุณป้อนและจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ (เวลาเปิดทำการและข้อมูลอื่น ๆ ) คุณจะโอนสิทธิ์การใช้งานข้อมูลทั้งหมดนี้ไปยัง Hours-Thailand.com เท่านั้น Hours-Thailand.com อาจทำให้เนื้อหาเหล่านี้สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนในหน้าเว็บอินเทอร์เน็ตของตนเองรวมถึงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

4.4 Hours-Thailand.com ชดเชยการโอนย้ายเนื้อหาที่ระบุในข้อ 4.3 เป็นจำนวนเงิน จำนวนเงินอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหา และจะแสดงผลเสมอก่อนที่จะป้อนข้อมูลและให้เครดิตกับข้อมูลในรูปแบบของคะแนนหลังจากการเข้าระบบ (หลังจากการปลดล็อค) คะแนนจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในบัญชีสมาชิกและสามารถแลกเปลี่ยนหากคุณต้องการเป็นเงินสด อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และถ้า 1,000: 1 (คะแนน: บาท) นั่นคือ มี 1,000 คะแนนเท่ากับ 1.00 บาท.

4.5 ในฐานะที่เป็นสมาชิกคุณมีหน้าที่ที่จะส่งเฉพาะเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามชัดแจ้ง:

 • ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสียหาย
 • เนื้อหาแบบเหยียดผิว ลามกอนาจาร น่ารังเกียจดูถูกหรือล่วงละเมิด
 • เนื้อหาของคุณที่ส่งผลต่อผู้อื่นหรือเป็นอันตรายต่อเด็กหรือเยาวชนในการพัฒนาหรือการศึกษาของเยาวชน
 • การคัดลอกเนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะถ่ายโอนไปยัง 4.3
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ยกเว้นข้อมูลที่ถ่ายโอนในโปรไฟล์ของคุณเอง) • 5. ความรับผิดของ Hours-Thailand.com  5.1 Hours-Thailand.com จะต้องรับผิดในกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเจตนาต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของการจัดเตรียมเนื้อหาตามสัญญา

  5.2 ในกรณีที่มีความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย Hours-Thailand.com จะต้องรับผิดโดยไม่มีข้อ จำกัด ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ

  5.3 Hours-Thailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการและเนื้อหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตราบใดที่ 5.1 หรือ 5.2 ไม่ได้รับผลกระทบ

  5.4 นอกจากนี้ Hours-Thailand.com รับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแบบชำระเงินตราบเท่าที่ บริษัท ได้ละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาพื้นฐาน ภาระหน้าที่ตามสัญญาที่สำคัญคือในกรณีนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าข้อผูกพันดังกล่าวการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สัญญาฉบับนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามที่ผู้ใช้อาจพึ่งพาได้เป็นประจำ ในกรณีนี้ความรับผิดจะถูก จำกัด การชดเชยที่คาดการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป

  5.5 ความรับผิดตามกฎหมายความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ


  6. บทบัญญัติสุดท้าย  6.1 กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ไม่รวมถึงความถูกต้องของกฎหมายการซื้อของสหประชาชาติ

  6.2 บทบัญญัติแต่ละข้อของสัญญานี้จะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้หรือกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หลังจากเสร็จสิ้นการทำสัญญาความมีประสิทธิผลของสัญญาจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ บทบัญญัติที่ไม่ได้ผลหรือไม่อาจใช้งานได้จะถูกแทนที่ด้วยข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพและสามารถบังคับได้ซึ่งมีผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่คู่สัญญาคู่สัญญาฝ่ายใดมีบทบัญญัติที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ในกรณีที่สัญญาพิสูจน์ให้เป็นที่ไม่สมบูรณ์
  Suchen Eintragen Verkaufsoffene Sonntage Shopping Outlets Geld verdienen Suchen